PostHeaderIcon Regulamin Newsletter'a Republiki Smaku

Regulamin newsletter'a Republiki smaku:

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a udostępnianego przez Republikę Smaku z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1/3.

  1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością Republiki Smaku – m.in. informacje o aktualnych promocjach i wydarzeniach firmowych, organizowanych imprezach, konferencjach bankietach, informacje prasowe i inne.
  2. Otrzymywanie newsletter'a jest bezpłatne, jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń w Republice Smaku drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. 
  3. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a.
  4. Republika Smaku nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
  5. Republika Smaku ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.